Astrid van Nuus

Gunther heeft de afgelopen jaren een enorme persoonlijke groei doorgemaakt. Ik heb bewondering voor zijn doorzettingsvermogen en respect voor de manier waarop hij zijn ontwikkeling heeft vorm gegeven.