Energie en Healing

Moleculen

Een molecuul is het kleinste deeltje dat nog de eigenschappen van een stof heeft. Zo bestaat puur water alleen maar uit watermoleculen. In theorie zou je dus een glas puur water kunnen onderverdelen in moleculen (die dus allemaal hetzelfde zijn), maar dat is onbegonnen werk. Moleculen zijn namelijk heel klein. De grootte van moleculen wordt uitgedrukt in nanometer, één nanometer is gelijk aan één miljardste meter.

AtoomAtomen

Moleculen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in kleinere deeltjes: atomen. Zo is een watermolecuul opgebouwd uit twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Er zijn ruim 100 soorten atomen. Een atoom bevat een bepaald element. Zo heb je het element waterstof dat ‘in’ een waterstofatoom zit.

Elektronen, Protonen en Neutronen

De kern van een atoom is over het algemeen opgebouwd uit protonen en neutronen. Een proton is een elektrisch geladen deeltje met een positieve lading van 1+. Een neutron heeft geen elektrische lading en is dus elektrisch neutraal. Het neutron houdt de kern bij elkaar, hij neutraliseert de afstotende krachten van de protonen onderling. In een atoom bevinden zich altijd evenveel protonen als elektronen 1-. Het aantal + ladingen is dus gelijk aan het aantal – ladingen. Een atoom is daardoor elektrisch neutraal.

De elektronenwolk die zich rond om de atoomkern bevindt bestaat uit één of meerdere negatief geladen deeltjes: de elektronen. De elektronen zijn de belangrijkste deeltjes van een atoom: zij zorgen voor het vormen van chemische bindingen. Omdat een atoom neutraal van lading is, is het aantal protonen in de kern gelijk aan het aantal elektronen in de elektronenwolk.

Water MolecuulElektrische Lading

Doordat een molecuul uit meerdere soorten atomen bestaat heeft een molecuul ook een lading. Water bestaat bijvoorbeeld uit 2 Waterstof (H) atomen, en 1 Zuurstof (O) atoom. De Elektrische lading van een molecuul ontstaat doordat de atomen 1 of meerdere elektronen met elkaar delen. Hierdoor is de Atoom nog steeds elektrisch neutraal, maar de molecuul heeft een positieve of negatieve lading.

Stroom

De Elektrische lading van een apparaat kun je wijzigen door de stekker in het stopcontact te doen, of er batterijen in te doen. je kunt dan licht maken, en geluid. of op de computer werken.. of auto rijden. Maar ook kun je deze stroom van elektronen beïnvloeden, door iets warm of koud te maken. Doordat alles inclusief de aarde zelf een lading heeft is er dus continue een bepaalde energiestroom door het gehele universum, en wellicht daarbuiten. Dit word ook wel levens energie genoemd, soms ook Chi of Prana.

Resoneren of trillen

Resonantie is het verschijnsel dat een voorwerp mee gaat trillen met een van buitenaf opgelegde trilling (een gedwongen trilling). De frequentie waarmee een voorwerp uit zichzelf trilt wordt eigenfrequentie genoemd. Resonantie is maximaal als de eigenfrequentie en de van buiten opgelegde trilling gelijk zijn. De trilling van een object kun je dus beïnvloeden, en dit effect gebruiken (Spirituele) healers in hun werk.
Rei-ki

Energetisch healen

Een Reiki therapeut bijvoorbeeld behandeld zijn patiënt door zijn handen op bepaalde plekken van het lichaam te leggen. Zijn handen zijn fungeren  als zenders van (levens-) energie oftewel de Ki of Chi. Rei-ki betekent dan ook Universele Levensenergie. Een Reiki therapeut heeft geleerd deze Chi te kanaliseren en deze door zijn handen naar buiten te laten stromen. Een Chakra therapeut en Magnetiseur werken met dezelfde Chi maar hebben elk weer een eigen manier om dit toe te passen. Een klankschaal healer gebruikt de resonantie van de klankschaal om de resonantie in bepaalde plekken van je lichaam te verhogen.

Een lichaam dat niet goed werkt, of ziek is kun je op deze manier helpen weer op eigenfrequentie te gaan resoneren, de patiënt voelt zich vaak snel beter na een dergelijke behandeling. Echter als de oorzaak waardoor het verlaagde trillingsniveau niet weggenomen wordt heeft het lichaam ook weer snel de mogelijkheid om op lager niveau te gaan meetrillen. De klachten zullen dan ook weer snel terug komen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *